แว่นนาย

posted on 30 May 2010 22:04 by icuxicux

สามสีซะงั้น

Full image

หลังจาก ผ่านการปฐมนิเทศ จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลยเกิดไอเดีย ง่ายๆ

 

edit @ 30 May 2010 22:11:32 by ไชยวัฒน์ ศรีวิลาศ

edit @ 30 May 2010 22:13:35 by ไชยวัฒน์ ศรีวิลาศ

Comment

Comment:

Tweet

ไอเดียเด็ด double wink